Την Πέμπτη 24/10 στις 14:10 – 15:00 στο Τεχνόπολις, Γκάζι η Ex Machina διοργανώνει τη συζήτηση “Smart weather for weather-sensitive industries and smart cities” στα πλαίσια του StartupNowForum 2019 με εκλεκτούς καλεσμένους από τις μεγαλύτερες εταιρίες του ελληνικού χώρου.

Εκτιμάται ότι το 1/3 της παγκόσμιας οικονομίας επηρεάζεται, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, από τα καιρικά φαινόμενα. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει σημαντικά τη συμπεριφορά του καιρού και εισάγει ένα παράγοντα αβεβαιότητας για τα μοντέλα πρόβλεψης που χρησιμοποιούμε σήμερα για την πρόγνωση του καιρού. Στο κοντινό μέλλον προβλέπεται ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα θα επιδράσουν αρνητικά στην οικονομική ανάπτυξη και την παραγωγικότητα. [1]

Μέσω της εξέλιξης των τεχνολογιών Internet of Things οι επιχειρήσεις, οι οργανισμοί αλλά και οι πόλεις αποζητούν να κατανοήσουν τον αντίκτυπο του καιρού στη λειτουργία τους, να προβλέψουν έγκαιρα και με μεγαλύτερη ακρίβεια δύσκολες καταστάσεις και να λάβουν μέτρα για τη μετρίαση των επιπτώσεων είτε στην επιχείρηση, είτε / και στους πολίτες και το περιβάλλον.

Προς αυτή την κατεύθυνση οι βιομηχανίες που επηρεάζονται από τα καιρικά φαινόμενα, όπως στον τομέα παραγωγής ενέργειας, τις μεταφορές, τις ασφάλειες, τις τηλεπικοινωνίες, τη γεωργία, τις υδατοκαλλιέργειες κ.α. αναζητούν ολοένα και περισσότερο αξιόπιστες λύσεις πρόγνωσης καιρού και εκτίμησης ρίσκου. Το ζητούμενο είναι να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες τους και να προβλέψουν με την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τις επιπτώσεις στην παραγωγική τους διαδικασία και τις λειτουργίες τους.

Σε αυτό το πλαίσιο η πρόσβαση σε αξιόπιστα μετεωρολογικά δεδομένα όταν, όπου και με τη μορφή που αυτά είναι απαιτητά καθίσταται σημαντικός, και πολλές φορές καθοριστικός, παράγοντας βέλτιστου προγραμματισμού των λειτουργιών της επιχείρησης, ασφάλειας των πολιτών και προστασίας του περιβάλλοντος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστούν οι πυρκαγιές στην Καλιφόρνια το 2018, οι πιο καταστροφικές που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στην πολιτεία, οι οποίες αποδόθηκαν εν μέρει σε καταστροφές του δικτύου ηλεκτροδότησης από τους ισχυρούς ανέμους. [2]

Σε αυτή τη συζήτηση θα επιδιώξουμε να φωτίσουμε τις διάφορες όψεις των έξυπνων τεχνολογιών για παραγωγή και χρήση σε μετεωρολογικών δεδομένων και τους τρόπους με τους οποίους αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος.

Περισσότερα για το event στο: https://www.startupnowforum.gr/

Περισσότερα για την Ex Machina: https://exm.gr 

Ομιλητές

References

  1. Keith Wade και Marcus Jennings, ‘The impact of climate change on the global economy’, Schroeders
  2. ‘2018 California wildfires’, Wikipedia