ΙοΤ λύσεις και ανάλυση δεδομένων για πρόβλεψη ΕΛΚΕΘΕ Ex Machina