Ανοιχτά μετεωρολογικά δεδομένα στην Ελλάδα

Μπορεί κανείς να βρει ανοιχτά μετεωρολογικά δεδομένα στην Ελλάδα; Σε τι μορφή; Τι είδους δεδομένα; Από ποιούς φορείς;