Επιστρέφοντας από το 2ο CommonsFest 2014

Στις 9-11 Μαΐου έγινε στο Ηράκλειο Κρήτης το CommonsFest 2014 ή "Φεστιβάλ των Κοινών", κατά το τοπικότερον, χτίζοντας πάνω στη στέρεη βάση που είχε θέσει το 1ο CommonsFest, το οποίο είχε υλοποιηθεί τον Απρίλη της περασμένης χρονιάς. Πρόκειται για ένα γεγονός που ξεκίνησε ως μια "ιδέα για ένα event για την προώθηση της οικολογίας του [...]

By |2017-05-09T18:29:20+00:00May 22nd, 2014|EL, Events|Comments Off on Επιστρέφοντας από το 2ο CommonsFest 2014