Στις 9-11 Μαΐου έγινε στο Ηράκλειο Κρήτης το CommonsFest 2014 ή “Φεστιβάλ των Κοινών”, κατά το τοπικότερον, χτίζοντας πάνω στη στέρεη βάση που είχε θέσει το 1ο CommonsFest, το οποίο είχε υλοποιηθεί τον Απρίλη της περασμένης χρονιάς. Πρόκειται για ένα γεγονός που ξεκίνησε ως μια “ιδέα για ένα event για την προώθηση της οικολογίας του ανοιχτού κώδικα” και κατέληξε να γίνει ένα 7ήμερο φεστιβάλ με 39 δραστηριότητες, από συζητήσεις και εκθέσεις μέχρι εργαστήρια και προβολές!

Το έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή από τόσες πολλές συλλογικότητες δεν ήταν τυχαίο γεγονός. Το φεστιβάλ “καβάλησε το κύμα” ακριβώς την περίοδο της μεγάλης αναζήτησης για μια συνδετική ουσία που μπορεί να ενώσει τα δεκάδες εγχειρήματα που έχουν ξεφυτρώσει τα τελευταία χρόνια στον χώρο της λεγόμενης “κοινωνικής οικονομίας”. Τα “Κοινά” έδειξαν ότι μπορούν να γίνουν η ουσία αυτή, σε μια διοργάνωση που για πρώτη φορά συναντήθηκαν εγχειρήματα από τόσο διαφορετικούς χώρους ανακαλύπτοντας την κοινή τους γλώσσα.

Το φετινό φεστιβάλ μας πήγε πολλά βήματα μπροστά. Οι συζητήσεις τόσο στο πάνελ όσο και στους “διαδρόμους” προκαλούσαν αδιάκοπα μια διάθεση να πεταχτείς και να φωνάξεις “αυτό ακριβώς!” ή “όχι έτσι, αλλά αλλιώς!” ή “ναι, αλλά να λάβουμε υπόψη και ότι…”, με άλλα λόγια μια διάθεση ενεργού συμμετοχής σε ένα κλίμα πανομολογουμένως “πολιτικά ανεβασμένο” (στις πλάτες του προηγούμενου φεστιβάλ-“γίγαντα”, θα πρόσθετα εγώ!).

Οι έννοιες “συμμετοχικότητα”, “βιωσιμότητα”, “συνεργασία”, “Κοινός χώρος”, διανθισμένες με λέξεις όπως “οργάνωση”, “δυνατότητες”, “τεχνολογία” σταδιακά δημιούργησαν ένα κοινό τόπο προβληματισμού με έντονη διάθεση για μετάβαση σε πιο οργανική διασύνδεση και κοινή δράση. Η διάθεση αυτή γίνεται ήδη πράξη όσο απομακρυνόμαστε από τη λήξη του φεστιβάλ και οι διεργασίες όσμωσης έχουν ήδη ξεκινήσει.

Πρώτος σταθμός είναι η δημιουργία μιας “Διακήρυξης των Κοινών”, ως βάση για κάλεσμα ακόμα περισσότερων συλλογικοτήτων και ατόμων που ασχολούνται με τα Κοινά. Πρόκειται για ένα κείμενο που θα αντικατοπτρίζει τις κατακτήσεις -βασικές αρχές- που έχουμε κάνει ως τώρα, πάνω στις οποίες συμφωνούμε, π.χ. τι ορίζουμε ως χώρο των Κοινών, τι υποστηρίζουμε σχετικά με την υπεράσπιση της ελευθερίας στο διαδίκτυο, τι άποψη έχουμε για τη διακίνηση της πληροφορίας, γιατί πιστεύουμε ότι είναι η περίοδος να κάνουμε αυτή τη συζήτηση κλπ.

Παράλληλα ξεκινάμε να συγκεντρώνουμε τις δράσεις όλων των συλλογικοτήτων που συμμετείχαν στο φεστιβαλ (και ακόμα περισσότερων) σε ένα ημερολόγιο “Κοινών δράσεων” και να συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις και φεστιβάλ ως μέλη του αυτού του “χώρου διαλόγου για τα Κοινά”, προκειμένου να δημιουργήσουμε ευαισθητοποίηση σε ευρύτερα ακροατήρια.

Και φυσικά συνεχίζουμε να οικοδομούμε το χώρο των Κοινών, έκαστος μέσα από τη δραστηριότητά του, αλλά και αναπτύσσοντας συνεργασίες και συνέργειες μεταξύ μας. Το CommonsFest βοήθησε να ονομαστεί όλος αυτός ο πλούτος δράσεων και δραστηριότητας που βλέπουμε να αναπτύσσονται καθημερινά γύρω μας: είναι τα Κοινά!

Διαβάστε σχετικά: CommonsFest in Greece: A Movement Expands.