Παρακολούθηση αέριας ρύπανσης σε Δήμους

Η βασικότερη ίσως παράμετρος της ποιότητας ζωής στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον είναι η ποιότητα της ατμόσφαιρας. Ο αέρας που εισπνέουμε παρουσιάζει διακύμανση ως προς το ρυπαντικό φορτίο, η οποία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων η τοποθεσία, οι δραστηριότητες που εξελίσσονται (π.χ. άναμμα τζακιών τους χειμερινούς μήνες), η οδική κυκλοφορία κ.λπ. Το ρυπαντικό φορτίο [...]

By |2017-05-09T13:13:38+00:00November 22nd, 2016|EL, Περιβαλλοντική παρακολούθηση|Comments Off on Παρακολούθηση αέριας ρύπανσης σε Δήμους